Trước phiên xử 12 tiếng, kiểm sát viên cấm uống rượu bia

Uống rượu, bia, sử dụng chất kích thích trong 12 giờ trước phiên toà, chỉ trích người tranh luận với mình… là những điều cấm với kiểm sát viên.

Từ ngày 20/2, kiểm sát viên khi làm việc tại phiên toà, phiên họp của toà án phải hành xử tuân theo Bộ Quy tắc do VKSND Tối cao vừa ban hành.

Luật sư tư vấn

Luật sư tư vấn

Những việc cấm

– Không sử dụng rượu, bia, chất kích thích khác khoảng 12 giờ trước khi tham gia phiên toà, phiên họp.

– Không phân biệt đối xử về dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, chủng tộc, thành phần, địa vị xã hội, giới tính của người tham gia tố tụng, người tham dự phiên toà.

– Không được có hành động chỉ trích, miệt thị, coi thường, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người tranh luận, phản đối ý kiến, quan điểm với kiểm sát viên.

 – Không thực hiện hành vi vượt quá chức trách, nhiệm vụ của mình tại phiên toà, phiên họp.

– Không tuỳ tiện cho mượn, cho ghi chép, cho sao chụp vật chứng, tài liệu, trả lời phỏng vấn, cung cấp thông tin liên quan đến vụ án, vụ việc khi chưa kết thúc phiên toà, phiên họp.

Cách xưng hô

– Khi xưng hô về bản thân, các kiểm sát viên dùng từ “tôi”, “chúng tôi”, Viện kiểm sát, kiểm sát viên cho phù hợp với tình huống.

– Trong trường hợp vụ án, vụ việc được giải quyết bởi hội đồng thì kiểm sát viên dùng cụm từ “thưa hội đồng”, “đề nghị hội đồng” hoặc dùng từ “hội đồng” cùng với từ chỉ nhiệm vụ của Hội đồng như Hội đồng xét xử, hội đồng giải quyết việc dân sự… trước khi trình bày, phát biểu, đề nghị, kiến nghị.

– Trong trường hợp vụ án, vụ việc được giải quyết bởi một thẩm phán thì kiểm sát viên dùng cụm từ “thưa thẩm phán chủ trì phiên toà (phiên họp)”, “đề nghị Thẩm phán chủ trì phiên toà (phiên họp)” trước khi trình bày, phát biểu, đề nghị, kiến nghị.

– Đối với thư ký phiên toà, phiên họp, kiểm sát viên sử dụng cụm từ: “đề  nghị Thư ký phiên toàn, phiên họp”, sau đó nêu vấn đề cần đề nghị.

– Đối với thẩm tra viên, kiểm sát viên dùng cụm từ “đề nghị Thẩm tra viên” cùng với tên họ của thẩm tra viên sau đó nêu vấn đề cần đề nghị.

– Đối với bị cáo là cá nhân, kiểm sát viên sử dụng từ “bị cáo” hoặc “bị cáo” kèm theo tên hoặc họ tên của họ. Ví dụ: Bị cáo cho biết… ; hoặc bị cáo Nguyễn Văn A cho biết… Trường hợp bị cáo là pháp nhân thương mại, kiểm sát viên sử dụng từ “Bị cáo” hoặc “Bị cáo” cùng với tên đầy đủ của pháp nhân đó.

– Đối với người bị kết án, bị hại, kiểm sát viên sử dụng từ phạm nhân, bị hại cùng với họ tên đầy đủ của người đó.

– Đối với luật sư, kiểm sát viên sử dụng từ luật sư hoặc dùng từ luật sư cùng với họ tên đầy đủ của  họ.

– Đối với người tham gia tố tụng khác là cá nhân, kiểm sát viên sử dụng từ anh, chị, ông hoặc bà hoặc anh, chị, ông, bà cùng với tên hoặc họ tên của người đó. Nếu là cơ quan, tổ chức thì sử dụng tên đầy đủ của cơ quan tổ chức đó.

– Đối với những người tham dự phiên toà, phiên họp, kiểm sát viên sử dụng cách gọi “thưa cô bác, anh chị và quý vị tham dự phiên toà (phiên họp)”.

Luật sư tư vấn

Luật sư tư vấn

Luật Sư Tư Nhân

 

– Địa Chỉ TRỤ SỞ CHÍNH : 278/24, Tô Hiến Thành . P15 ,QUẬN 10

– ĐIỆN THOẠI : 3863.1460 HOTLINE 0909.683.850