Quyền sử dụng ngõ đi chung của các hộ liền kề

Luật sư tư vấn về việc ngõ đi chung của các hộ liền kề nhau, nếu như nhà phía trong không có ngõ đi vào thì phải làm thế nào? Quy định pháp luật về vấn đề này được thể hiện như sau:

Câu hỏi yêu cầu luật sư tư vấn:

Gia đình tôi và nhà hàng xóm có tranh chấp một lối đi chung. Từ trước đến nay, lối đi này (ngõ vào) gia đình tôi đổ bê tông, làm hàng rào, có sổ đỏ thể hiện thửa đất ở có lối đi này. Năm 2010 gia đình hàng xóm về ở sang nhà để xin phép đi nhờ nhưng năm 2014 tranh chấp với gia đình tôi vì cho rằng lối đi chung 2 nhà. Về giấy tờ nhà của tôi có nguồn gốc rõ ràng của người bán khi trước, người này vẫn còn sống và cho biết lối đi này là vô nhà tôi, hàng xóm đi nhờ, Có sổ đỏ, diện tích đất ở kể cả lối đi vào nhà phù hợp với diện tích thể hiện trên sổ đỏ. Nhà hàng xóm chỉ có sổ đỏ, không có giấy tờ gốc. Vậy xin hỏi, với tài liệu chứng cứ trên có khẳng định lối đi này của gia đình tôi không? Xin chân thành cảm ơn!

Tư vấn luật tố tụng dân sự

Tư vấn luật tố tụng dân sự

Trả lời:

Với những thông tin mà bạn cung cấp và giấy tờ bạn có về lối đi này thì chưa thể kết luận được lối đi này là của riêng gia đình bạn hay không vì gia đình nhà hàng xóm cũng có sổ đỏ thể hiện lối đi này nên có thể đây là lối đi chung của hai gia đình. Để xác định được lối đi này là lối đi chung hay thuộc quyền sử dụng của riêng gia đình nào cần phải xem xét về nguồn gốc của lối đi này và các giấy tờ, hồ sơ địa chính được lưu trữ cũng như các văn bản thỏa thuận về lối đi chung của những người chủ trước khi chuyển nhượng lại cho gia đình bạn và gia đình hàng xóm.

 

Nếu trong hồ sơ địa chính, giấy tờ đều thể hiện lối đi này đã hình thành từ trước đó và nằm trong phần diện tích đất của gia đình nhà bạn đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cũng chưa có sự thỏa thuận nào về lối đi này thì đây là cơ sở cho việc gia đình bạn có quyền sử dụng đất đối với lối đi đó. Trường hợp thửa đất của nhà hàng xóm bị bao bọc bởi các mảnh đất khác, lối đi qua phần diện tích đất nhà bạn là lối đi duy nhất thì theo Điều 275 Bộ Luật Dân sự 2005 bạn phải có nghĩa vụ dành lối đi đó cho nhà hàng xóm và gia đình nhà hàng xóm phải có nghĩa vụ đền bù.

 

Trong trường hợp tại hồ sơ địa chính thể hiện đây là lối đi chung của hai gia đình đã hình thành từ trước hoặc lối đi riêng thuộc phần đất của một bên nhưng đã có văn bản thỏa thuận đây là lối đi chung của những người chủ trước khi chuyển nhượng thì gia đình hàng xóm đương nhiên được sử dụng lối đi chung đó.

Luật Sư Tư Nhân

 

– Địa Chỉ TRỤ SỞ CHÍNH : 278/24, Tô Hiến Thành . P15 ,QUẬN 10

– ĐIỆN THOẠI : 3863.1460 HOTLINE 0909.683.850