Nội quy lao động và những điều cần biết

Việc xây dựng nội quy lao động là rất cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp. Nội quy lao động giúp cho người lao động hiểu được các quy định của công ty và tuân theo các quy định đó. Bài viết dưới đây Công ty  Luật Sư Tư Nhân  sẽ tư vấn cho quý khách hàng pháp luật về nội quy lao động và những điều cần biết. 

1. Căn cứ pháp lý.
–    Bộ luật lao động 2012.
2. Xây dựng nội quy lao động.
–    Căn cứ và tình hình sản xuất kinh doanh – đơn vị xây dựng nội quy lao động theo các quy định của pháp luật lao động.
–    Người sử dụng lao động lấy kiến của BCH công đoàn hoặc đại diện của NLĐ về nội quy lao động trước khi ban hành.
–    Người sử dụng lao động ký quyết định công bố Nội quy lao động và thông báo công khai trong đơn vị.
3. Nội dung nội quy lao động.
Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan. Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:
–    Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

–    Trật tự nơi làm việc;
–    An toàn lao động, vệ sinh lao động nơi làm việc;
–    Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;
–    Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.
4. Đăng ký nội quy lao động.
Đối tượng áp dụng: các doanh nghiệp có sử dụng từ 10 lao động trwor lên thì NSDLĐ được đăng ký tại Sở lao động TBXH cấp tỉnh hoặc ban quản lý khu công nghiệp , khu chế xuất nếu doanh nghiệp đóng tại khu công nghiệp.
5. Hồ sơ đăng ký nội quy lao động.
–    Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;
–    Quyết định ban hành nội quy lao động;
–    Bản nội quy lao động;
–    Các văn bản quy định có liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có);
–    Số lượng hồ sơ: 03 bộ.
6. Thời gian và nơi nộp hồ sơ.
Sở LĐTB – XH cơ quan được ủy quyền thực hiện: Phòng LĐTBXH.
Thời gian giải quyết : 10 ngày làm việc. 

Tư vấn trực tuyến luật hình sự,tại sao quảng cáo facebook không được phê duyệt,chính sách quảng cáo facebook,luật quảng cáo mới nhất,bảo hiểm thất nghiệp,hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp,mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp 2017,hưởng bảo hiểm xã hội,điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp 1 lần,cách tính bảo hiểm thất nghiệp 2017,luật bảo hiểm thất nghiệp 2017,bảo hiểm thất nghiệp được tính như thế nào,bảo hiểm thất nghiệp có được cộng dồn không

Tư vấn trực tuyến luật hình sự

Luật Sư Tư Nhân

 

Địa Chỉ TRỤ SỞ CHÍNH : 278/24, Tô Hiến Thành . P15 ,QUẬN 10

– ĐIỆN THOẠI : 3863.1460 HOTLINE 0983.888.300