Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

1. Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

a. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp;

b. Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm thất nghiệp

c. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định tại điểm b trên.

2. Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp như sau:

2.1. Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

2.2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:

a) Ba tháng, nếu có từ đủ mười hai tháng đến dưới ba mươi sáu tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

b) Sáu tháng, nếu có từ đủ ba mươi sáu tháng đến dưới bảy mươi hai tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

c) Chín tháng, nếu có từ đủ bảy mươi hai tháng đến dưới một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

d) Mười hai tháng, nếu có từ đủ một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên.

3. Chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp:

a) Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp;

b) Có việc làm;

c) Thực hiện nghĩa vụ quân sự;

d) Hưởng lương hưu;

đ) Sau hai lần từ chối nhận việc làm do tổ chức bảo hiểm xã hội giới thiệu mà không có lý do chính đáng;

e) Không thực hiện quy định tại điểm b khoản 2 Điều 16 của Luật Bảo hiểm xã hội trong ba tháng liên tục;

g) Ra nước ngoài để định cư;

h) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh hoặc chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo;

i) Bị chết.

Tư vấn trực tuyến luật hình sự,tại sao quảng cáo facebook không được phê duyệt,chính sách quảng cáo facebook,luật quảng cáo mới nhất,bảo hiểm thất nghiệp,hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp,mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp 2017,hưởng bảo hiểm xã hội,điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp 1 lần,cách tính bảo hiểm thất nghiệp 2017,luật bảo hiểm thất nghiệp 2017,bảo hiểm thất nghiệp được tính như thế nào,bảo hiểm thất nghiệp có được cộng dồn không

Tư vấn trực tuyến luật hình sự

Luật Sư Tư Nhân

 

Địa Chỉ TRỤ SỞ CHÍNH : 278/24, Tô Hiến Thành . P15 ,QUẬN 10

– ĐIỆN THOẠI : 3863.1460 HOTLINE 0983.888.300