Văn bản luật hành chính

Thông tư 166/2013/TT-BTC về xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Thông tư 166/2013/TT-BTC về xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Thông tư này quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định của Luật quản lý thuế, Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.